قوانین و مقررات

۱- تار نمای ایران ماوا تابع شرایط و قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۲- به هیچ عنوان امکان اجاره ساعتی یا برای تولد و دورهمی نمی باشد.
۳- هنگام تحویل واحد ها، مدارک کامل احراز هویت اعم از شناسنامه و مدارک محرمیت لازم می باشد.
۴ واحدهای مذکور امکان میهمان آوردن ندارند.
۵-ساعت تحویل واحدها ۲ بعد از ظهر و زمان تخلیه ۱۲ ظهر می باشند.
۶- شزایط کنسلی بستگی به نطر میزبان متغیر می باشد ، لطفا در زمان رزرو از شرایط کسلی جویا شوید.